قزل سوفلوع.; عظیمیر. شناسایی منابع آلاینده آبخوان دشت مشهد ناشی از فعالیتهای دام، طیور و آبزیان. آب و توسعه پایدار, v. 1, n. 3, p. 27-34, 11 مارس 2015.