باقریع.; نیشابوریش.; جمشیدیم.; شریعتیم. ح. سرمقاله و یادداشت‌های کوتاه. آب و توسعه پایدار, v. 1, n. 3, p. الف-پ, 11 مارس 2015.