قزل سوفلو ع.; رضوی نبوی س. م. سرمقاله و یاداشتهای کوتاه. آب و توسعه پایدار, v. 2, n. 1, p. الف-پ, 21 set. 2015.