آب و فاضلاب مشهدش. طرح جداسازی آب شرب از بهداشتی در منطقه ثامن مشهد. آب و توسعه پایدار, v. 2, n. 1, p. 108-109, 21 سپتامبر 2015.