شرکت آب و فاضلاب مشهدد. ت. و. ب. و. رونمایی از سند تدبیر آب مشهد. آب و توسعه پایدار, v. 2, n. 1, p. 110, 21 سپتامبر 2015.