شرکت آب و فاضلاب مشهدد. ت. و. ب. و. ارائه پژوهش‌نامه و فراخوان اولویت‌های پژوهشی و شرکت آب و فاضلاب مشهد. آب و توسعه پایدار, v. 2, n. 1, p. 111, 21 سپتامبر 2015.