پیرعلی زفره ئیا.; ابراهیمی درچهع. معرفی چند شاخص‌ زیستی مناسب برای ارزیابی‌کیفیت‌آب‌رودخانه. آب و توسعه پایدار, v. 3, n. 2, p. 35-42, 11 دسامبر 2016.