تاج آبادیم.; ضیاییع. ن.; ایزدیع. ا.; بهرامیر. ا.; مشکینیج. معرفی مدل‌‌‌‌های سه‏ بعدی زمین‏ شناسی و کاربرد آن در لایه‌‌بندی آبخوان آبرفتی بجنورد. آب و توسعه پایدار, v. 4, n. 2, p. 103-110, 6 می 2017.