مشهدش. آ. و. ف. طراحی و تدوین پژوهش‌کارت در شرکت آب و فاضلاب مشهد، از ایده تا اقدام ... آب و توسعه پایدار, v. 3, n. 1, p. 131-132, 14 سپتامبر 2016.