ابراهیم ‏آبادیغ.; داودآبادیم.; شالپوشش. شناسایی فرصت‏ های اقتصادی از دست رفته‏ ی پروژه‏ های در جریان تکمیل صنعت آب و فاضلاب. آب و توسعه پایدار, v. 3, n. 1, p. 1-8, 14 سپتامبر 2016.