ابوالحسنیل.; خلیلیا. بررسی روش‌های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش. آب و توسعه پایدار, v. 3, n. 1, p. 9-22, 14 سپتامبر 2016.