شاهنوشین.; نقویس.; رحمتیا. ا. بازخوردهای کلان اقتصادی- زیست‌محیطی اتخاذ سیاست "افزایش جمعیت" در ایران. آب و توسعه پایدار, v. 3, n. 1, p. 31-46, 14 سپتامبر 2016.