ماجدو.; گلزاری قلعه‌جوقیس. تحلیل اقتصادی و زیست‌محیطی جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب. آب و توسعه پایدار, v. 3, n. 1, p. 83-92, 14 سپتامبر 2016.