قدوسیح.; داوریح. تحلیل انتقادی آب مجازی از منظر سیاست‌گذاری. آب و توسعه پایدار, v. 3, n. 1, p. 47-58, 14 سپتامبر 2016.