شاهنوشین.; پاکروحش. سرمقاله و یادداشت کوتاه. آب و توسعه پایدار, v. 3, n. 1, p. الف-پ, 14 سپتامبر 2016.