ایلدرمیع.; قربانیم. اهمیت اکوتوریسم منابع آبی در توسعه گردشگری مناطق کوهستانی (مطالعه موردی: استان همدان). آب و توسعه پایدار, v. 4, n. 2, p. 139-150, 6 می 2017.