باستانیش. مروری بر تاریخچه ابداعات و نوآوری ‏ها در زمینه آبیاری زیرسطحی. آب و توسعه پایدار, v. 4, n. 2, p. 69-80, 6 می 2017.