جعفری اصلج.; سامی کشکولیب.; بهرامیم. کنترل بهینه فشار با هدف حداقل‌سازی نشت در شبکه‌های توزیع ‌آب. آب و توسعه پایدار, v. 4, n. 2, p. 49-56, 31 جولای 2017.