مسلمیح. مروری بر تأثیر طرح‌های آبخوانداری بر روند تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک. آب و توسعه پایدار, v. 4, n. 2, p. 57-68, 6 می 2017.