شفیعیم.; قراریش. مروری بر مفاهیم مدل‌سازی هیدرولوژی در حوضه‌های آبریز : بخش اول معرفی فرآیند مدل سازی. آب و توسعه پایدار, v. 4, n. 2, p. 95-102, 6 می 2017.