اسماعیلیک.; میبدیج. سرمقاله و یادداشت کوتاه. آب و توسعه پایدار, v. 3, n. 2, p. الف-پ, 3 abr. 2017.