شرکت آب و فاضلاب مشهد . فراخوان اولویت‌های پژوهشی سال 1397 شرکت آب و فاضلاب مشهد. آب و توسعه پایدار, v. 4, n. 2, p. 192, 22 آوریل 2018.