حیدریعلی صفر, و تیموریانمهدی. 2015. “بررسی مدل‌های مدیریت استراتژیک تکنولوژی و ارائه مدل مناسب برای شرکت‌های آبفار (مطالعه‌ی موردی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی)”. آب و توسعه پایدار 2 (1), 1-8. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.37894.