وثوقی نیریمهدی, محویامیرحسین, محمدیمحمد جواد, محویامیر حسین, علی محمدیمحمود, شیرمردیمحمد, و نعیم‌آبادیابوافضل. 2015. “بررسی عملکرد زئولیت اصلاح شده درحذف اسید هیومیک از محلول‌های آبی”. آب و توسعه پایدار 2 (1), 33-40. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.40040.