شرکت آب و فاضلاب مشهددفتر تحقیقات و بهره وری. 2015. “رونمایی از سند تدبیر آب مشهد”. آب و توسعه پایدار 2 (1), 110. https://doi.org/10.22067/jwsd.v2i1.51166.