کمالیمهدی, پیروزمجید, قبادیانمجتبی, و تشیعیحمیدرضا. 2016. “بررسی قابلیت‌ها و محدودیت‌های روش‌های مختلف شست‏ و‏شوی خطوط فاضلاب”. آب و توسعه پایدار 3 (2), 43-54. https://doi.org/10.22067/jwsd.v3i2.51996.