شرکت آب و فاضلاب مشهد. 2018. “فراخوان اولویت‌های پژوهشی سال 1397 شرکت آب و فاضلاب مشهد”. آب و توسعه پایدار 4 (2), 192. https://doi.org/10.22067/jwsd.v4i2.72225.