کمالیم., پیروزم., قبادیانم. و تشیعیح. (2016) “بررسی قابلیت‌ها و محدودیت‌های روش‌های مختلف شست‏ و‏شوی خطوط فاضلاب”, آب و توسعه پایدار, 3(2), صص 43-54. doi: 10.22067/jwsd.v3i2.51996.