[1]
حیدرزادهر. و محتشمم., “مقایسه اثر محلول شیرآهک و سود در حذف آلاینده کروم شش ظرفیتی از آب”, jwsd, ج 1, ش 3, صص 35-42, جولای 2015.