[1]
حیدریع. ص. و تیموریانم., “بررسی مدل‌های مدیریت استراتژیک تکنولوژی و ارائه مدل مناسب برای شرکت‌های آبفار (مطالعه‌ی موردی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی)”, jwsd, ج 2, ش 1, صص 1-8, سپتامبر 2015.