[1]
ملک جعفریانم. و محسنیم., “ارزیابی مالی و اقتصادی اجرای طرح های فاضلاب برای تولید پساب قابل استفاده در کشاورزی و صنعت”, jwsd, ج 1, ش 3, صص 1-8, جولای 2015.