[1]
وثوقی نیریم., “بررسی عملکرد زئولیت اصلاح شده درحذف اسید هیومیک از محلول‌های آبی”, jwsd, ج 2, ش 1, صص 33-40, سپتامبر 2015.