[1]
طاهریق., “بررسی توان گیاه‌پالایی ساق‌ترشک و ذرت برای حذف آلاینده سولفونات آنتراکینون”, jwsd, ج 2, ش 1, صص 41-50, سپتامبر 2015.