[1]
زینلی نجف آبادیم., مظفریانح., و بهارلوییش., “تحلیلی بر پرداخت حضوری قبوض آب‏ بها و تأثیر آن بر هزینه‏ های شرکت‏ های آب و فاضلاب”, jwsd, ج 2, ش 1, صص 17-24, سپتامبر 2015.