[1]
آب و فاضلاب مشهدش., “طرح جداسازی آب شرب از بهداشتی در منطقه ثامن مشهد”, jwsd, ج 2, ش 1, صص 108-109, سپتامبر 2015.