[1]
شرکت آب و فاضلاب مشهدد. ت. و. ب. و., “رونمایی از سند تدبیر آب مشهد”, jwsd, ج 2, ش 1, ص 110, سپتامبر 2015.