[1]
شرکت آب و فاضلاب مشهدد. ت. و. ب. و., “ارائه پژوهش‌نامه و فراخوان اولویت‌های پژوهشی و شرکت آب و فاضلاب مشهد”, jwsd, ج 2, ش 1, ص 111, سپتامبر 2015.