[1]
آب منطقه ای خراسان رضویش., “گزارشی از فعالیت های شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی”, jwsd, ج 2, ش 1, ص 112, سپتامبر 2015.