[1]
کمالیم., پیروزم., قبادیانم., و تشیعیح., “بررسی قابلیت‌ها و محدودیت‌های روش‌های مختلف شست‏ و‏شوی خطوط فاضلاب”, jwsd, ج 3, ش 2, صص 43-54, دسامبر 2016.