[1]
تاج آبادیم., ضیاییع. ن., ایزدیع. ا., بهرامیر. ا., و مشکینیج., “معرفی مدل‌‌‌‌های سه‏ بعدی زمین‏ شناسی و کاربرد آن در لایه‌‌بندی آبخوان آبرفتی بجنورد”, jwsd, ج 4, ش 2, صص 103-110, می 2017.