[1]
ظفرنژادف., “نقدی بر طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی ایران”, jwsd, ج 3, ش 1, صص 124-129, سپتامبر 2016.