[1]
باستانیش., “مروری بر تاریخچه ابداعات و نوآوری ‏ها در زمینه آبیاری زیرسطحی”, jwsd, ج 4, ش 2, صص 69-80, می 2017.