[1]
جعفری اصلج., سامی کشکولیب., و بهرامیم., “کنترل بهینه فشار با هدف حداقل‌سازی نشت در شبکه‌های توزیع ‌آب”, jwsd, ج 4, ش 2, صص 49-56, جولای 2017.