[1]
شرکت آب و فاضلاب مشهد . و قهرمانب., “گزارش: آبفا مشهد، منتخب وزارت نیرو به عنوان شرکت پژوهشی برتر/معرفی کتاب: "رگرسیون چندگانه، مفاهیم و کاربردها در مهندسی آب"”, jwsd, ج 4, ش 2, ص 191, آوریل 2018.