[1]
شرکت آب و فاضلاب مشهد ., “فراخوان اولویت‌های پژوهشی سال 1397 شرکت آب و فاضلاب مشهد”, jwsd, ج 4, ش 2, ص 192, آوریل 2018.