حیدرزادهر., و محتشمم. “مقایسه اثر محلول شیرآهک و سود در حذف آلاینده کروم شش ظرفیتی از آب”. آب و توسعه پایدار, ج 1, ش 3, جولای 2015, صص 35-42, doi:10.22067/jwsd.v1i3.37311.