باقریع., نیشابوریش., جمشیدیم., و شریعتیم. ح. “سرمقاله و یادداشت‌های کوتاه”. آب و توسعه پایدار, ج 1, ش 3, مارس 2015, ص الف-پ, doi:10.22067/jwsd.v1i3.48667.