شرکت آب و فاضلاب مشهدد. ت. و. ب. و. “رونمایی از سند تدبیر آب مشهد”. آب و توسعه پایدار, ج 2, ش 1, سپتامبر 2015, ص 110, doi:10.22067/jwsd.v2i1.51166.