کمالیم., پیروزم., قبادیانم., و تشیعیح. “بررسی قابلیت‌ها و محدودیت‌های روش‌های مختلف شست‏ و‏شوی خطوط فاضلاب”. آب و توسعه پایدار, ج 3, ش 2, دسامبر 2016, صص 43-54, doi:10.22067/jwsd.v3i2.51996.