بینشن., نیک سخنم. ح., و سارنگا. “مروری بر سیستم‌های زهکشی پایدار شهری در تطبیق با اثرات تغییر اقلیم”. آب و توسعه پایدار, ج 4, ش 2, جولای 2017, صص 81-94, doi:10.22067/jwsd.v4i2.55958.